Sandboxie Plus 1.6.7

Sandboxie Plus 1.6.7

DavidXanatos – 15,9MB – Freeware – Windows
Sandboxie là một phần mềm cách ly dựa trên hộp cát cho các hệ điều hành dựa trên Windows NT 32 và 64 bit. Nó tạo ra một môi trường hoạt động riêng biệt giống như hộp cát, trong đó các ứng dụng có thể được chạy hoặc cài đặt mà không cần sửa đổi vĩnh viễn các ổ đĩa cục bộ &được ánh xạ hoặc sổ đăng ký windows. Một môi trường ảo bị cô lập cho phép kiểm tra có kiểm soát các chương trình không đáng tin cậy và lướt web.

Tổng quan

Sandboxie Plus là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi DavidXanatos.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Sandboxie Plus là 1.6.7, phát hành vào ngày 25/01/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/01/2021.

Sandboxie Plus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 15,9MB.

Sandboxie Plus Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Sandboxie Plus!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Sandboxie Plus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại